♦️علت ترور شهید سلیمانی از نظر روزنامه‌نگار آمریکایی

🔹جیم لوب: من گمان نمی‌کنم که شخص ترامپ علاقه ای به جنگ داشته باشد اما شخصیتش طوری است که به راحتی تحت تاثیر اطرافیانش قرار می گیرد

🔹دور ترامپ پر از سیاستمداران ضد ایرانی است؛ افرادی که به شدت بر طبل جنگ می‌کوبند

♦️اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1636649