🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام محمدباقر(ع): خداوند متعال، غذا دادن به دیگران و افشاء سلام را د�

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام محمدباقر(ع): خداوند متعال، غذا دادن به دیگران و افشاء سلام را دوست دارد.

#صبح_نو

⏳امروز ‌سه‌شنبه

۱۲ آذر ۱۳۹۸

۶ ربیع‌الثانی ۱۴۴۱

۳ دسامبر ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM