لیاخوف روسی که بود؟

🔹در اجتماع مردم تهران علیه اغتشاشات اخیر، روی پلاکاردی دست‌نویس نوشته شده بود: «لیاخوف کجایی؟!»

🔹افسر روس مجلس را در ایران به توپ بست

🔹حکایت آنها که تکرار آن اتفاق را آرزو دارند، چیست؟

اینجا بخوانید و نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/1539959