تصویر منتشر شده در رسانه های عراقی تحت عنوان آتش گرفتن کنسولگری ایران در نجف اشرف/عصرایران

🔹اداره پلیس نجف ا�

تصویر منتشر شده در رسانه های عراقی تحت عنوان آتش گرفتن کنسولگری ایران در نجف اشرف/عصرایران

🔹اداره پلیس نجف اشرف تا اطلاع ثانوی ممنوعیت آمد و شد اعمال کرد.

@AkhbareFori