کنایه طرفداران استقلال به صحنه جنجالی بازی امروز استقلال با سپاهان:

""‏اسپک زیبای کیروش استنلی و کسب امتیاز ۲�

کنایه طرفداران استقلال به صحنه جنجالی بازی امروز استقلال با سپاهان:

""‏اسپک زیبای کیروش استنلی و کسب امتیاز ۲۳ برای تیم والیبال سپاهان در ست اول این فصل""

@AkhbareFori