روزهای سرنوشت‌ساز را از دست ندهید

🔹اگر می‌خواهید خبرها، مواضع، دیدگاه‌ها و صدایتان به گوش هزاران رای‌دهنده برسد، فرصت تبلیغات در وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های خبری را از دست ندهید

🔹برای انجام گفتگوهای ویژه به‌صورت مکتوب و تصویری و یا شرکت در مناظره‌های داغ انتخاباتی، فقط کافی است پیام بدهید

در مهمترین رسانه‌های مجازی دیده شوید

@foritehran

@foritehran