♦️مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی بعد از انتخابات مجلس

وزیر راه و شهرسازی:

🔹طبق وعده داده شده طرح اقدام ملی مسکن ظرف دو سال آینده انجام می شود.

🔹در طرح ملی مسکن زمین‌ها را در برهوت انتخاب نکرده‌ایم،‌ بلکه زمین‌ها مناسب بوده و در داخل‌ شهرها آنها را مشخص کرده‌ایم.

🔹مرحله دوم ثبت‌نام طرح اقدام ملی در اسفندماه و بعد از انتخابات مجلس انجام می‌شود و هم اکنون پرونده‌های ۱۳۰ هزار متقاضی واجد شرایط تشکیل شده است.

@AkhbareFori