نصرالله: انقلاب ایران بر خلاف جنگ و تحریم با ایستادگی مردم، پا بر جاست

🔹انقلاب ایران بر خلاف همه جنگ‌ها، محاصره‌ها و تحریم‌ها، و به لطف ایستادگی مردم ایران در همه حوزه‌ها و در همه مراحل‌، پایداری کرد.

🔹این پیامی است برای دشمنی که روی سقوط انقلاب و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی از درون حساب کرده بود، همانطور که بولتون انتظار داشت انقلاب، سال چهلم خود را نبیند.

🔹دوستان از همه مظلومان گرفته تا مستضعفان بدانند که آنها تکیه بر قلعه‌ای استوار دارند که هر چه خطرات علیه‌ آن بیشتر شود، صلابت این قلعه نیز بیشتر خواهد شد.

@AkhbareFori