♦️وضعیت راه‌های کشور

🔹آخرین وضعیت محورهای شمالی:

- آزادراه و محور قدیم قزوین - رشت مسدود می‌باشد.

- تردد روان در محورهای چالوس ، هراز و فیروزکوه

(ضمناً محورهای چالوس و فیروزکوه دارای بارش برف و محور هراز فاقد هرگونه مداخلات جوی می باشند.)

🔹 آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها :

- تردد روان در سایر محورهای اصلی کشور.

🔹 آخرین وضعیت جوی:

- بارش برف و باران در محورهای استان های لرستان، مرکزی، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی

- بارش باران در برخی از محورهای استان های خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان

@AkhbareFori