♦️نرخ جابه‌جایی زائران ایام اربعین ۹۸ در مرز مهران اعلام شد

معاون حمل و نقل و پایانه‌های استان ایلام:

🔹نرخ مسیر پایانه‌مرزی تا مهران ۵۰۰۰ تومان، پایانه مرزی مهران تا ایلام ۱۴۵۰۰ وپایانه مرزی مهران تا اهواز ۵۴۰۰۰ تومان تعیین شده است.

🔹نرخ مسیر پایانه مرز مهران تا تهران ۱۴۰۰۰۰ تومان، پایانه مرزی مهران تا اندیمشک ۳۸۰۰۰ تومان و پایانه مرزی تا کرمانشاه ۴۵۰۰۰ تومان تعیین و تمام مسافربران موظف به رعایت این نرخ نامه بوده و تخطی از آن تخلف محسوب و با متخلفان برخورد می‌شود.

@AkhbareFori