♦️نماینده اصلاح‌طلب مجلس: با کمپین شفافیت آراء مخالفم سهیلا جلودارزاده: 🔹به صورت کلی با کمپین شفافیت آراء مخالفم، چرا که در حال حاضر به قدری مشکل داریم که این یکی در آن گم است. 🔹در شرایطی که همه چیز دست یک جناح است شفافیت عادلانه نیست. 🔹شفافیت‌طلبان می‌خواهند…