♦️چند استان همزمان لرزید! 🔹زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین، مرز استانهای قزوین و گیلان، حوالی جیرنده را لرزاند. 🔹تاکنون این زلزله در شهرهای قزوین و اقبالیه و تاکستان و کوهین و محموداباد احساس شده است و تاکنون خسارتی گزارش نشده است.…