وقتی پارک میرین یا روی نیمکت‌های همگانی می‌نشینید مراقب سوزن‌های آلوده که گویا برخی از افراد روانی برای آلوده کردن دیگران کاشتند باشید!

🔹قبلا نهایت آزار رسوندن چسبوندن آدامس بود، الان سوزن سُرنگ و ایدز و هپاتیت و...😐

@AkhbareFori