فراخوان نصب کارتخوان مالیاتی برای ۵۰ صنف از امروز

رئیس سازمان امور مالیاتی:‌

🔹برای نصب کارتخوان، فراخوان ۱۵ گروه که ۵۰ صنف را در بر می‌گیرد امروز در روزنامه‌های رسمی اعلام می‌شود.

🔹رقم مالیاتی قشر پزشکان غیردولتی حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

🔹حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از این رقم پرداخت می‌شود و مابقی را می‌توان فرار مالیاتی محسوب کرد.

🔹از سال آینده مالیات پزشکان، داروسازان، پیراپزشکان و داروسازان علی الراس محاسبه نخواهد شد.

@AkhbareFori