♦️نظر وزیر نفت درباره احتمال افزایش قیمت بنزین

وزیر نفت:

🔹احتمال سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال جاری ممکن است.

🔹کارت سوخت جایگاه‌داران برای سوخت‌گیری نیست و تنها باید زمانی مورد استفاده قرار گیرد که مشکلی برای کارت سوخت شخصی افراد به وجود آمده باشد.

🔹امکان دارد میزان سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران باز هم کاهش یابد.

🔹فضا برای ورود بخش خصوصی برای صادرات فرآورده و حتی نفت خام و میعانات گازی باز است.

🔹من بابک زنجانی سنج ندارم و اما می‌دانم که باید از بخش خصوصی واقعی حمایت کرد.

@AkhbareFori