♦️کشف زمین‌خواری ۲۷ هکتاری در پرونده هفت‌سنگان قزوین

مشاور رئیس قوه‌ قضائیه:

🔹در پرونده هفت‌سنگان قزوین، زمین ۲۷ هکتاری جدیدی کشف شده که توسط تعاونی سازمان‌های اداری تصرف شده و گزارش آن به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است.

🔹علاوه بر آن زمین ۲۷ هکتاری از زمین‌های کنار این تعاونی هم کشف کردیم که سازمان‌های اداری در آن دست داشتند و آن را قطعه بندی کرده‌اند. چهار گزارش در این زمینه تهیه شد و به آیت الله رئیسی دادم که ایشان هم دستور اکید برای بررسی داد./ فارس

تخصصی ترین رسانه #قزوین

https://t.me/joinchat/AAAAAD8h-fLG38EmK51UnA