♦️آخرین جزئیات از وضعیت پسر ۸ساله سنگ نورد اصفهانی

نظری، زن‌عموی آرمان:

🔹با توجه به شکایتی که پدر آرمان از برگزارکنندگان مسابقات و مربی اش انجام داده حتی یک نفر هم بازداشت نشده است.

🔹این در حالی است که طبق گفته خودشان سهل‌انگاری در بستن طناب حمایتی آرمان و کنترل نکردن نحوه بستن این طناب از سوی فرد حمایتی و مربی عامل این حادثه بوده است.

🔹متأسفانه آرمان هنوز در کماست و به‌خاطر ورم مغزی حاصل از خونریزی دچار تشنج شده و پزشکان معتقدند که باید تا ۱۴روز منتظر بمانیم و ضریب هوشیاری وی را پایین نگه دارند تا تشنج نکند./روزنامه ایران

@AkhbareFori