این دو عکس به طور دقیق در فاصله شش ماه در یک ساعت در یک نقطه یعنی بلندای دژرشکان شهرری از نگاه جنوب به شمال گرفته شده است

عکس بالا ساعت ۱۰.۴۵ روز ۵ فروردین ۱۳۹۸ و عکس پایین ساعت ۱۱ روز ۵ مهر ۱۳۹۸.

زاویه عکس تقریبا یکی است وهر دو بدون فیلتر. قضاوت با شما

اخبار لحظه‌ای #تهران

t.me/joinchat/DYtO6z3f9rg2Q8bdlsH7aQ