تنها روستائى در جهان که باران هیچوقت برآن نمیبارد!

این روستا حطیب نام دارد که در پایتخت یمن واقع شده است.

این روستا بالاى ابرهاست. « بهتر باید گفت که سطح ابرها از سطح روستا پائین تر است »

بطوریکه از بالاى قله هاى این کوه ها مناظر و نقاشبهاى دلربا و زائد الوصف خدائى مشاهده می‌شود کرد.

این روستا روى سطح یک کوه مرتفع ساخته شده به صورتی که ابرها از پای این کوه در جریان است و باران از زیر آن متساقط می‌شود.

این روستا ٤٠٠ نفر جمعیت دارد و به زراعت قهوه اصلى یمنى معروف است.

@AkhbareFori