صحبت‌های در گوشی ظریف و روحانی مقابل نخست‌وزیر اسپانیا 

🔹این تصویر در حاشیه دیدار روز گذشته روحانی با نخست�

صحبت‌های در گوشی ظریف و روحانی مقابل نخست‌وزیر اسپانیا

🔹این تصویر در حاشیه دیدار روز گذشته روحانی با نخست‌وزیر اسپانیا در سازمان ملل گرفته شده است.

@AkhbareFori