♦#زندگی_بهتر / کدام بیماری‌ها در کمین افراد شب کار است؟

🔹شب‌کارها باید خواب خوبی در طول روز داشته باشند و حداقل شش تا هشت ساعت بخوابند

🔹شب‌ بیداری و روز خوابی سبکی از زندگی است که موجب تخریب عصب مغز و باعث ایجاد حالت اضطراب و افسردگی خواهد شد

♦️اینجا بخوابید

khabarfoori.com/detail/1379318