الهه منصوریان قهرمان ووشو ایران نوشته ۲۶ ژانویه از ترس کرونا به ایران اومده و فکر می کرده در پرواز فقط ایرانی‌

الهه منصوریان قهرمان ووشو ایران نوشته ۲۶ ژانویه از ترس کرونا به ایران اومده و فکر می کرده در پرواز فقط ایرانی‌ها باشند اما ۳۴ چینی در پرواز بودند که حتی ماسک هم نزدند... و خیلی راحت وارد ایران شدند.

@AkhbareFori