شکایت همسر "وحید مرادی" گنده‌لات تهران از سازندگان شنای پروانه

🔹بیشتر جملاتش را با حسی مملو از خشم بیان می‌کند

🔹می‌خواستند ادای شوهرم را دربیاورند، می‌خواهند بگویند عاقبت وحید مرادی اراذل و اوباش همین است!

🔴این زن، چگونه به ماجرای مرگ همسرش پی برد؟

اینجا بخوانید⬇

sornakhabar.com/newsview/135846