فرایند اعطای پروانه نمایش به فیلم های خارجی کاملا غیرشفاف است. از آذرماه سال 93 پخش فیلم و سریال خارجی در نمایش خانگی فقط با ارائه اصل رایت فیلم ممکن شد. اما بعد از گذشت پنج سال هیچ گاه ارشاد در مورد نحوه خرید رایت فیلم های خارجی و سازوکار موسساتی که در این زمینه فعالیت می کنند، شفاف سازی نمی کند. به نظر می رسد دلیل اصلی این موضوع شکل گیری یک شبکه انحصاری در حوزه رایت فیلم های خارجی است./مهر