♦️واشنگتن باز هم ژست حمایت از مردم ایران گرفت؛ این بار به بهانه «کرونا»

🔹دولت آمریکا که در راستای سیاست موسوم به «کارزار فشار حداکثری» تمام تلاش خودش را برای سخت‌تر کردن وضعیت معیشتی مردم ایران به کار گرفته امروز پنجشنبه به بهانه «کرونا» مدعی شد برای برخی مبادلات بشردوستانه با بانک مرکزی ایران مجوز صادر کرده است.

@AkhbareFori