زمین موقتاً صاحب یک ماه جدید شده است

🔹ستاره شناسان سیارکی که از سه سال قبل در میدان گرانشی زمین به دام افتاده بوده را شناسایی کرده و به آن لقب «ماه کوچک زمین» را داده‌اند.

🔹میهمان کوچک زمین احتمالاً طولی به اندازه یک اتومبیل (۱.۹ تا ۳.۵متر) داشته و هر ۴۷روز یکبار در مداری بیضی شکل و کشیده که از مدار ماه اصلی نیز فراتر می‌رود.

تازه‌های تکنولوژی را اینجا ببینید و شگفت زده شوید

https://t.me/joinchat/AAAAAD7UunA3d8yjAUMSVg