♦️از جعبه‌سیاه هواپیمای اوکراینی چه خبر؟

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:

🔹همچنان بررسی‌ جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی ادامه دارد و چیزی متوقف نشده است.

🔹مسلما طبق قوانین و مقررات بین‌المللی عمل خواهیم کرد و از آن عدول نمی‌کنیم.

🔸پیگیری‌ها نشان می‌دهد که نخستین مقصد جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ برای بازسازی و بازخوانی، اوکراین و پس از آن فرانسه است  چرا که این دو کشور از ابتدا این پیشنهاد را به ایران داده بودند. /ایسنا

@AkhbareFori