♦️سرقت اطلاعات بانکی با فیشینگ‌های اینستاگرامی

🔹برخی از لینک‌هایی که در اینستاگرام توسط اینفلوئنسر‌ها معرفی می‌شود، صفحات فیشینگی هستند که می‌توانند اطلاعات بانکی را سرقت و حساب‌تان را خالی کنند.

بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1338047