🔴فوری

ریزش مرگبار ساختمان در شهرک شهید رجایی مشهد+ فیلم

تا این لحظه ۷ نفر کشته شده‌اند

جزئیات بیشتر در

/BXo07zvHqrB9u1m0sUFabw