🔹رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور: کسانی که در بحث قاچاق ذینفع هستند و سودهای کلان به دست می‌آورند، می‌خواهند جوی ایجاد کنند که جلوی مجوز رسمی و در نهایت تولید برند فیلیپ‌موریس در کشور را بگیرند.

🔹گفته می‌شود امضای سه وزیر دولت روحانی پای واردات قانونی این برند وجود دارد

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید