♦️ آقای مطهری اگر پدرتان در قید حیات بود از شما برائت می‌جست

عدل هاشمی‌پور با تشکر ویژه از سردار جعفری در خصوص پاسخگویی به سخنان رئیس‌جمهور آمریکا گفت:

🔹عده‌ای با حرف‌هایشان به ترامپ و امثال ترامپ کمک می‌ کنند،آقای مطهری اگر پدر بزرگوارتان امروز در قید حیات بودند، از شما برائت می‌جستند.

🔹آقای روحانی از نیروهای دارای ایمان و کارآمدی متعهد و متخصص استفاده کنید. از بخش خصوصی برای ساماندهی استفاده کنید. از نیروهای مسلح و سپاه بهره بجویید./ایلنا

#سیاسی

@AkhbareFori