قصه شیشه‌ای احمد پسری که صاحبکارش او را معتاد کرد

🔹چرا کودکان قربانی اعتیاد، دوباره جذب مواد مخدر می‌شوند؟

🔹احمد ۴بار ترک کرده است، اما...

🔹روزهای آخر گرمی شیشه می‌کشیدم

🔹باورم نمی‌شد من خفت گیری می‌کردم، من کارتن خواب بودم

🔹من مادرم را زده بودم، دستانش را کبود کردم

روایت خبرفوری از داستان تلخ زندگی کودکی که اکنون در کمپ اعتیاد است را اینجا بخوانید

https://www.khabarfoori.com/detail/1139851