♦️ احتمال ریزش کوه در جاده هراز

رییس پلیس راه شرق استان تهران:  
🔹با توجه به تداوم بارندگی و سست شدن زمین در ج�

♦️ احتمال ریزش کوه در جاده هراز

رییس پلیس راه شرق استان تهران:

🔹با توجه به تداوم بارندگی و سست شدن زمین در جاده کوهستانی هراز به ویژه مناطق شیب دار و پرخطر، احتمال ریزش کوه وجود دارد.

🔹مسافران حتی المقدور از سفرهای غیر ضروری بپرهیزند و یا در صورت ضرورت، هنگام تردد در این مسیر با دقت و احتیاط برانند و از بوق زدن خودداری کنند.

@AkhbareFori