♦️در نشست خبری وزیر امور خارجه ایران و آلمان چه مواردی مطرح شد؟!

ظریف وزیر امور خارجه: ‌

🔹آمادگی داریم اقدامات خود را حسب میزان "اقدامات عملی" شرکای خود به عقب برگردانیم.

🔹هیچ کس نمیتواند بر علیه مردم ما اقدامی بکند مگر این که پاسخی دریافت کند

🔹ما شروع کننده هیچ جنگی نبوده و نخواهیم بود اما کسی که با ما جنگی را شروع کند، پایان دهنده آن جنگ نخواهد بود

وزیر خارجه آلمان:

🔹افزایش تنش و از کنترل خارج شدن آن در منطقه خاورمیانه به نفع هیچ کس نیست

🔹ما امروز درباره نحوه ادامه برجام صحبت کردیم. موضع آلمان و سه کشور اروپایی این است که به صورت مشکرت از برجام حمایت کنیم.

🔹اقدامات خود را انجام میدهیم تا اینستکس را انجام دهیم

جزئیات بیشتر در

khabarfoori.com/detail/1086342/