اعتراض صدف طاهریان به اکران «دختر شیطان» با بازی ایشا گوپتا

🔹ظاهراً قانون رعایت حجاب فقط برای بازیگرهای ایرانی باید رعایت بشه

🔹تعجب می‌کنم که این فیلم چطور پروانه ساخت گرفته؟! و چه کسی مهر تائید و اجازه رو زیر برگه امضا کرده؟!

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

sornakhabar.com/news/47301