آشنابازی؛ رایج‌ترین راه پیدا کردن شغل!

🔹۳۴ درصد افراد با پرس‌وجو از دوست و آشنا دنبال کار می‌گردند.

🔹نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار نشان می‌دهد که در بهار امسال، دو میلیون و ۲۳ هزار ۸۰۶ نفر از جمعیت بیکار کشور را مردان و ۹۳۲ هزار و ۸۸۱ نفر را زنان تشکیل داده‌اند.

@AkhbareFori