اتهام «دوتابعیتی»را اولین بار چه کسی به روحانی زد؟

🔹اتهام دو تابعیتی بودن رئیس جمهور، این جنجال هفته‌های اخیر مجلس بوده است اما بالاخره چه کسی چنین اتهامی را نخستین بار مطرح کرده است؟ ببینید!

🔹علیرضا رحیمی نماینده مجلس که اولین بار لیست دوتابعیتی‌ها را منتشر کرد به دنبال چه چیزی است؟/خبرآنلاین

@AkhbareFori