📙ا📘ا📕ا📗

✨مجموعه مدارس سلام

باز هم درخششى دیگر✨

✅المپیادهاى علمى، مهمترین رقابت دانش آموزى در سطح جهان مى باشند. نخبگان علمى کشورها پس از موفقیت در چند مرحله آزمون نفس گیر در کشور خود براى المپیاد جهانى آماده مى شوند.

🏵افتخار مى کنیم به قبولی پرقدرت دانش ‌آموزان سخت کوش سلام در مرحله دوم المپیاد کشوری

#مجموعه_مدارس_سلام

#زندگی_به_رنگ_سلام

@salamsch

.