بزرگترین افشاگری‌های تاریخ را بشناسید

🔹از دادگاه تامس مور تا اعتراف خروشچف، واترگیت و کالچو پولی ایتالیا؛ چگونه راستگویی چند نفر، جهان را تغییر داد؟

🔹در انتخاب میان حقیقت یا مصلحت، نظر شما چیست؟

♦️اینجا بخوانید و نظر دهید

khabarfoori.com/detail/1642215