عبور از مسیر صعب العبور منطقه گرگان شهرستان نیکشهر با پای پیاده و کولبری برای رساندن کمک‌های مردمی به روستاهای بالادست رودخانه که پس از سیل اخیر سیستان و بلوچستان هیچگونه راه ارتباطی ندارند

#سیستان_و_بلوچستان_را_دریابیم

@AkhbareFori