♦️توضیحات وزارت امور خارجه در خصوص بازداشت سفیر انگلیس

وزارت امورخارجه:

🔹در جریان تجمع شامگاه گذشته جمعی از مردم در مقابل دانشگاه امیرکبیر، سفیر انگلیس در تهران که در میان تجمع‌ حاضر شده بود، برای ساعاتی بازداشت شد. مراتب اعتراض پس از بازداشت به وی گفته و بعد آزاد شد.

@Akhbarefori