♦️کسانی که دارایی خود را تبدیل به ارز می‌کنند حتماً متضرر می‌شوند

رئیس کل بانک مرکزی:

🔹همه می‌دانند بانک مرکزی به صورت جدی وارد بازار می‌شود و کسانی که دارایی را تبدیل به ارز می‌کنند حتماً متضرر می‌شوند.

🔹نرخ ارز الان با نرخ یک سال پیش چندان تفاوتی ندارد و شاید کمتر هم شده باشد و کسانی که ارز نگه داشته احتمالا ضرر کرده‌اند.

@Akhbarefori