♦️پیکر ۶۱ نفر از جانباختگان سانحه سقوط هواپیما آماده تحویل به خانواده‌ها

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران:

🔹پیکر ۶۱ نفر از جانباختگان سانحه هوایی آماده تحویل به خانواده این افراد است.

🔹مقرر شده است تا پزشکی قانونی با خانواده قربانیان تماس گرفته تا برای تحویل پیکر عزیزانشان مراجعه کنند.

🔹خانواده ۴ تبعه سوئد و تعدادی از اتباع افغانستان هنوز نسبت به ارائه DNA اقدام نکردند که از طریق وزارت امور خارجه پیگیر این موضوع هستیم.

@AkhbareFori