♦️جریمه سنگین در انتظار پزشکانی که کارتخوان نصب نمی‌کنند

رئیس سازمان امور مالیاتی:

🔹همه پزشکان مکلف به نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌های خود هستند و کسانی که آن دستگاه‌ها را نصب نکرده باشند به طور قطع مشمول جرایمی خواهند شد.

🔹خرداد ماه سال آینده اظهارنامه‌های مالیاتی پزشکان به سازمان امور مالیاتی ارائه خواهد شد و در صورت مشاهده  تناقض جرایم سنگینی بر آن‌ها اعمال خواهد شد.

@AkhbareFori