دولت اگر می‌خواست همه پول گران شدن بنزین را به مردم بدهد، چرا اقتصاد را وارد شوک جدید کرد؟

🔹حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی: دولت گفته تمام منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین به حساب مردم واریز می‌شود، اگر قرار نیست دولت از محل افزایش قیمت بنزین پولی به دست بیاورد، پس چرا اقتصاد کشور را وارد شوک جدید می‌کند؟ اگر مسئولان می‌خواهند صد درصد پول را به خانوار‌ها برگردانند چه هدفی از بالا بردن قیمت داشتند؛ نهایتا می‌خواهند بگویند از طبقات ثروتمند می‌گیرند و به طبقات فرودست کمک می‌کنند. همان مقداری که به طبقات فرودست کمک می‌شود باعث ایجاد تورم بیشتری خواهد شد.

@AkhbareFori