#خبرفوری ♦️اتصال اینترنت همراه در برخی از مناطق کشور از ساعاتی دیگر 🔹 یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات از اتصال اینترنت همراه تا ساعاتی دیگر در استان‌های مرکزی، قم، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، هرمزگان، بوشهر و تهران (به جز شهرستان‌های غرب استان)…