♦️پلیس فتا: "حذف قیمت خودرو" از سایت‌های آگهی منوط به دستور مجدد مقام قضایی است

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ:

🔹نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

🔹اکنون نیز مرجع قضایی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

@AkhbareFori