♦️روحانی: هیچ وقت انتخابات را زیر سوال نبردم و نخواهم برد 🔹انتخابات یک رکن رکین در کشور ماست و همه ارکان کشور با انتخابات روی کار آمده‌اند و مشروعیتشان با رای مردم است. 🔹همه حرف من از روز اول این بود که نگذاریم یک وقت انتخابات تبدیل به انتصابات شود؛ نه اینکه…