♦️پرداخت بسته معیشتی ویژه به خانواده‌های دارای فرزند سه قلو و بیشتر

🔹وحید قبادی‌دانا رئیس سازمان بهزیستی، از پرداخت بسته معیشتی ویژه به خانواده‌های دارای فرزند سه قلو و بیشتر خبر داد.

@AkhbareFori