اسلام خوردن چه حیواناتی را حرام و خوردن چه حیواناتی را حلال می‌داند؟!

⚠️گفته شده علت شیوع ویروس کرونا خوردن سوپ خفاش بوده است

پی‌نوشت: ممکن است از لحاظ فقهی اختلافاتی بین مراجع عظام تقلید در این موضوع وجود داشته باشد

@AkhbareFori